גלריית השראה

ציבורי

שער הכניסה לפקולטה לחקלאות

צפה בפרוייקט