גלריית השראה

חריש המאוחדת – ש.שטרית הנדסה בע״מ

חריש המאוחדת – ש.שטרית הנדסה בע״מ

פרויקט עמותת “חריש המאוחדת” מונה 27 בנייני מגורים ו-591 יח”ד, בחמישה מתחמים. 22 בניינים הינם בנייני מגורים טיפוסיים בני 4-7 קומות, ו-5 בניינים הינם מטיפוס מדורג בן 4 קומות טיפוסיות מעל מפלס הרחוב + 5 קומות מדורגות מתחת למפלס הרחוב. בבנייני הפרויקט הטיפוסיים שני דגמי דירות עקרוניים: דגם A ודגם B ובטיפוס המדורג דגם נוסף של דירות מדורגות הנקרא דגם M.