גלריית השראה

נופים בגבעה – אפיקי אלרון

נופים בגבעה – אפיקי אלרון

דירות הגן בנות חמישה חדרים, במפלס אחד. מאפשרות איכות חיים בצד נוחות, בדירה רחבת ידיים עם חצר פרטית גדולה. דירות הגן נמצאות במתחם הצפוני והדרומי, בשני טיפוסי בניינים, שלכל אחד מהם תכנון יחודי, המעניק איכות חיים. חלקן במתחם הצפוני, הפונה לרחוב יער חרובית, בחזיתן ריאה ירוקה.