גלריית השראה

קריית ים, שוק חופשי – כפיר נדל"ן

קריית ים, שוק חופשי – כפיר נדל"ן