גלריית השראה

רבי עקיבא, איגר 10 ת"א – מ.דקל חברה לעבודות בניה בע"מ

רבי עקיבא, איגר 10 ת"א – מ.דקל חברה לעבודות בניה בע"מ

קבוצת רכישה לבניית בניין המשלב קומת מסחר עם 6 קומות מגורים במסגרת פינוי ובינוי עלפי תמ"א 38/2.