גלריית השראה

דיור

שער הכניסה לפקולטה לחקלאות

שער הכניסה לפקולטה לחקלאות

מושלי-אלדר אדריכלים

דוא"ל: office@mochly-eldar.com

טל: 04-8311191

שער הכניסה לפקולטה לחקלאות ברחובות, האוניברסיטה העברית, ע"ש רוברט ה. סמית. הפרויקט נמצא על ציר התנועה הראשי ברחובות, רחוב הרצל.

הרעיון המרכזי ליצור זהות וזיהוי לפקולטה הנמצאת בחזית המדע כאשר הקונספט התכנוני בא לידי ביטוי ביצירת כיכר כניסה רחבה המשמשת את הבאים לפקולטה ובמקביל משמשת כמרחב ציבורי לכלל תושבי רחובות. אלמנטים של חקלאות באים לידי ביטוי בפיתוח – צמחיה מים ואבן.

המבנה משמש גם כיחידת הבקרה הראשית בפקולטה. בנוי משני מבנים, האחד כניסה ושליטה, השני יציאה, כאשר גג עליון מרחף מעל שניהם ויוצר את אלמנט ה"שער".

החומרים של זהבי עצמון בפרויקט: ריצוף וחיפוי גרניט